Embedded system

   ระบบฝังตัว คือระบบที่มีหน่วยประมวลและมีซอฟแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานใดงานหนึ่งที่เจาะจง ไม่สามารถที่จะเอาซอฟแวร์ไปใช้ในงานอื่นได้ โครงสร้างทั่วไปของระบบฝังตัว ประกอบด้วย หน่วยประมวลผล หน่วยรับข้อมูล ส่งข้อมูล  และซอฟแวร์

    ปัจจัยที่นำมาใช้ในการออกแบบ    การออกแบบระบบฝังตัวนั้้นมีปัจจัยดังนี้


ขนาด

การออกแบบระบบฝังตัวนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การทำให้มันมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

พลังงาน

กินพลังงานน้อย

เวลา

ระบบฝังตัวควรมีการทำงานที่รวดเร็ว ยิ่งถ้าเป็น แบบเรียลไทม์แล้วเวลาในการประมวลผล มีความสำคัญอย่างมาก และต้องสามารถคาดคะเนรันไทม์ได้

ราคา

การออกแบบที่ดีนั้นจะต้องใช้ cost ให้ตํ่าที่สุด

จากที่เสนอมาจะเห็นว่าในความต้องการบางอย่างจะมีความขัดแย้งกันอยู่ เช่น การประมวลผลการทำงานที่เร็วนั้นโดยปกติจะต้องกินพลังงานสูง เพราะฉะนั้นผู้ออกแบบจะต้องชั่งใจเองว่าปัจจัยใหนมีความสำคัญกับงานที่ตัวเองออกแบบมากกว่างั้น เพื่อตัดสินใจออกแบบให้ได้สิ่งที่เหมาะสมที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น