สูตรพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

รวมสูตร วิศวไฟฟ้า


ไฟฟ้ากระแสสตรง


          V = IR               สูตรความสัมพันธ์ระหว่าง แรงดัน กระแส และความต้านทาน

          P = IV               สูตรความสัมพันธ์ระหว่าง กำลัง กระแส และความแรงดันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น