linux - basic command

รวมคำสั่งลีนุกส์เบื้องต้น ครับ ขอยํ้าว่าเบื้องต้นจริงๆ เอิ๊กๆ เหมาะสำหรับคนหัดใช้หรือพึ่งหันมาใช้ลีนุกส์

passwd [ตามด้วยชื่อ user]  - ใช้ในการรหัสผ่านของ User ถ้าเป็น root สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของ user อื่นๆ

ได้โดยการพิม  คำสั่ง passwd ตามด้วยชื่อ user ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

startx - เป็นคำสั่งเรียกใช้ เข้า กราฟฟิก UI ของลีนุกส์

ls - ดูลิสไฟล์ทั้งหมดในตำแหน่ง foder ที่เราอยู่ในปัจจุบัน

pwd - ดูตำแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบัน

cd - คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่

mkdir - คำสั่งสร้าง  foder ใหม่

rmdir - คำสั่งลบ foder

cat - คำสั่งอ่านไฟล์

cp - คำสั่งย้ายไฟล์

rm - คำสั่งลบไฟล์


       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น