Vim เรามาใช้ กันเถอะ

 อย่างนึงที่ผมอยากที่จะพัฒนาตัวเองคือการฝึกใช้คีย์บอร์ดให้เทพอย่างกับแฮคเกอร์ในหนัง การฝึกพิมสัมผัสก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ตอนนี้ก็กำลังหัดอยู่ แต่ก็ยังไม่ชำนาญ แต่อีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้ดูโปรขึ้น (ไม่ได้สนประสิทธิภาพการทำงานที่จะเพิ่มขึ้นแบบที่ควรจะเป็น แต่เพราะมันดูเท่นี้แระ ฮาๆๆๆ ) คือการใช้ Vim

ซึ่งมันจะทำให้เราสามารถพิมใช้งานคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมได้โดยที่จะไม่ต้องใช้เมาส์ 

สำหรับคนที่ใช้งาน MacOS สามารถใช้งาน Vim ผ่าน Terminal ได้เลย โดยเพิ่มคำสั่ง vim

Vim จะมีอยู่ 3 โหมด คือ


Normal Mode 

    โหมดนี้จะเป็นโหมดเริ่มต้นของโปรแกรม ใช้ในการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆ ในเอกสาร เมื่อเราอยู่โหมดอื่นสามารถกลับมา Normal Mode ได้โดยการกดปุ่ม Esc

ปุ่มคำสั่งใน Normal Mode

j เคลื่อนเคอร์เซอร์ ลง

k เคลื่อนเคอร์เซอร์ ขึ้น


h เคลื่อนเคอร์เซอร์ ไปทางซ้าย

l เคลื่อนเคอร์เซอร์ ไปทางทางขวา


โหมดนี้ยังมีคำสั่งอีกเยอะ แต่ผมก็ยังใช้ไม่เป็นเดี่ยวจะมาเขียนอธิบายอีกที


Insert Mode

     โหมดนี้จะใช้เมื่อเราต้องการแก้ไขเอกสาร จะไม่มีคำสั่งใช้ในโหมด แต่จะมีคำสั่งที่จะเข้าโหมดนี้ในแบบที่แตกต่างกัน

i แทรกข้อความที่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์

I แทรกข้อความที่หน้าสุดของบรรทัด

a แทรกข้อความที่หน้าเคอร์เซอร์

A แทรกข้อความที่หลังสุดของบรรทัด

o สร้างบรรทัดใหม่ด้านล่าง

O สร้างบรรทัดใหม่ด้านบน

ea แทรกข้อความที่ท้ายสุดของข้อความ


Visual mode

หรือ Marking Text Mode ใช้ลากมาร์กข้อความ เราสามารถเข้าโมหดนี้ได้โดยใช้ปุ่ม v

โหมดนี้ถ้าชำนาญแล้วจะช่วยในการลากมาร์กข้อความแทนการใช้เมาส์ได้ดี แต่ตอนนี้ผมก็ยังทำไม่เป็น ฮาๆๆ เดี๋ยวพอเล่นเป็นสักหน่อยแล้วจะมาอัพเดทให้อ่านกันครับExit

การออกโปรแกรม Vim เคยเป็นปัญหาระดับโลกถึงขนาดเคยติดอันดับการถามสูงๆบนเว็บ stackoverflow

:q ออกโปรแกรม คำสั่งนี้จะใช้ได้เมื่อไฟล์ถูกบันทึกแล้ว

:q! ออกแบบไม่บันทึก

:qw บันทึกแล้วก็ออกจากโปรแกรม

:w บันทึกไฟล์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น