คำศัพท์ Embedded system


JTAG (Joint Test Action Group)

JET(JTAG  Embedded Test)

FSM (finite state machine)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น