การติดตั้ง Yii1 ติดตั้ง php
2 ติดตั้ง composer
3 command line รันคำสังที่โฟวเดอร์ที่ต้องการสร้างเป็นเว็บ
composer global require "fxp/composer-asset-plugin:^1.2.0" composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic basic

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น