เปิดไฟล์ database บน android emulator

สำหรับคนที่ต้องการเปิดไฟล์ database บน android emulator สามารถทำได้ง่ายๆโดย

 สำหรับเครี่อง Windows

 เข้าไปที่ C:\Android\sdk\tools. หรือ folder ที่เก็บ android sdk ที่เราต้องไว้ คลิกขวาไฟล์ monitor.bat แล้วเลือก Run as administrator

 สำหรับ เครื่อง Mac Os
1 เปิด terminal รันคำสั่ง adb shell
2 รันคำสั่ง run-as io.ionic.starter io.ionic.starter คือชื่อ package ของแอปเรา
3 สั่งเข้าไปค้นหา file database ใน data/data/io.ionic.starter/databases อาจจะเจอชื่อไฟล์ เช่น database.db data.db
4 คัดลอกไฟล์ออกมาไว้ใน sdcard ก่อนเพราะเราไม่สามารถดึงไฟล์ database มาจาก folder ที่มันอยู่โดยตรง cp /data/data/io.ionic.starter/databases/data.db /sdcard/data.db 
5 คัดลอกไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์เรา โดยเปิด terminal อีกหน้า แล้วรันคำสั่ง

adb pull /sdcard/data.db

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น