รีวิวหนังสือชุด Big Data Seriesหนังสือชุด Big Data Series เหมาะสำหรับตั้งแต่ผู้ที่เริ่มต้นจะศึกษา Big Data ปรับความคิดผิดๆ เกี่ยวกับมัน เช่น การมองว่าการมีฐานข้อมูลก้อนใหญ่ก็คือการทำ Big Data แล้ว และสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มทำงานด้านสายนี้ การอ่านหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ได้รู้กระบวนการตั้งแต่ต้นนํ้า การเก็บข้อมูล การทำความสะอาด ยันการสร้างโมเดลเพื่อนำไปใช้ เข้าใจถึงหน้าที่ของ วิศวกร นักวิทยาศาตร์ และนักวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งบอก ความรู้ และเครื่องมือของแต่ล่ะหน้าที่ต้องใช้

 สรุปข้อดีข้อหนังสือชุดนี้ 
1 ทำให้เข้าใจความหมายของ Big Data มากขึ้น
2 รู้กระบวนการและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาทำงานในสายนี้ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร นักวิทยาศาตร์ และนักวิเคราะห์ข้อมูล
3 แนะนำความรู้และเครื่องมือในการทำงานด้าน Big Data ให้เราสามารถไปเริ่มศึกษาต่อยอดเองได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น