คำสั่ง adb ดึงไฟล์ apk แอนดรอย์แอปจากเครื่อง

1 ติดตั้ง adb
2 เปิดโหมดนักพัฒนาในเครื่องแอนดรอย์
3 เปิด cmd ใช้คำสั่ง   adb devices -l
เพื่อดูเครื่องแอนดรอยที่เชื่อมต่อทั้งหมด
4 พิมคำสั่ง adb -s device:p15 shell pm list packages
เพื่อดูลิสของแอปในเครื่อง
จากนั้น เราก้จะต้องทำการดูพาร์ทของแอพ โดยใช้คำสั่ง
adb -s device:p15 shell pm path com.radar.go
จากตัวอย่างได้ output มาเป็น package:/data/app/com.radar.go-2.apk
5 ดาวโหลดโดยใช้คำสั่ง adb -s device:p15 pull /data/app/com.radar.go-2.apk E://vm

ก็จะได้ไฟล์ APK  แอป radar go ไว้ในเครื่องที่ E://vm ตามที่เรากำหนด

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2565 เวลา 10:23

    Borgata Hotel Casino & Spa - JTR Hub
    Located in ventureberg.com/ Atlantic City, Borgata Hotel Casino & Spa offers the finest in www.jtmhub.com amenities and https://septcasino.com/review/merit-casino/ entertainment. It also provides a seasonal communitykhabar outdoor 토토 swimming

    ตอบลบ