สรุปเนื้อหาคอร์ส Startup ชีวิตติดวัด


 สรุปชีวิตติดวัด


เนื้อหาจากคอร์ส
ในงานนี้พูดถึงการวัดสิ่งต่างๆที่ สตาร์ทอัพซึ่งในการนี้มีสตาร์ทอัพ 3 ประเภทมาเล่าให้ฟังคือ
1 Content Startup

2 SAAS (Software as service)   ลักษณะของธุรกิจคือการขายการสมัครสมาชิก ซึ่งแตกต่างจากการขายซอฟแวร์ให้ในราคาสูงมาเปลี่ยนการจ่ายรายเดือนที่ราคาถูกกว่ามาก

3 Mobile Startup

ตัววัดของแต่ล่ะกิจการไม่เหมือนกัน เราต้องตามหาตัววัดที่เหมาะกับธุรกิจของเราเอง

เทคนิคการค้นหาตัวชี้วัด
1 สิ่งใหนคือสิ่งสำคัญของลูกค้า ถือว่าเป็นตัววัดสำคัญของเรา
2 ในตอนแรกนั้นเราอาจจะยังไม่เจอตัววัดที่จำเป็นจริงๆ แนะนำให้วัดทุกตัวเอาไว้ก่อน เพราะเราไม่รู้อีก 6 เดือนข้างหน้าตัววัดนี้อาจจะจำเป็นกับเราก็ได้

วัดแล้วนำไปปรับปรุง
     การวัดคือตรวจสอบผลของสิ่งต่างๆที่ทีมงานได้กระทำไปซึ่งมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยหากแค่วัดผลแล้วไม่ทำอะไรต่อ ดังนั้นเมื่อเราวัดผลแล้วควรนำผลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วปรับปรุงธุรกิจในดีขึ้นได้


ตัวชี้วัดสำหรับธุรกิจแบบ SAAS

1 Average Revenue Per Customer รายได้ต่อคน

2 Customer Acquisition Cost ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการได้ลูกค้ามา (หมายถึงผู้ใช้ที่ยอมจ่ายเงินให้เรา ไม่รวมผู้ใช้ฟรี)

3 Monthly Recurring Revenue รายได้ต่อเดือน

4 Churn การเลิกใช้งานของลูกค้า


AARRR คือตัวชี้วัดความสำเร็จสร้างโดย Dave McClure
  • Acquisition
  • Actuation
  • Retention
  • Revenue
  • Referral


Gtowth Hacking คือเทคนิคในการเพิ่มผู้ใช้งาน
     

  SEO SEM Optimaly

ลิงค์คอร์ส https://www.skilllane.com/courses/measurable-metrics-for-startup

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น