เลือกข้อมูลที่ล่าสุดใน group by


ตัวอย่างการดึงข้อมูลล่าสุดจาก GROUP BY เช่นการดึงข้อมูล บันทึกความดันของแต่ล่ะวันที่มีการบันทึกหลายรอบ แล้วเราอยากดึงข้อมูลล่าสุดของแต่ล่ะวันมา

tablename  ตารางที่เราต้องการดึงข้อมูล
ckdpd02date คอลัมที่เก็บวันที่
id คอลัม index ซึ่งมีการบันทึกจากน้อยไปมากเรื่อยๆ
pressure  คอลัมความดันซึ่งเราต้องการใช้เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม

            SELECT *
            FROM tablename
            WHERE id IN (
            SELECT MAX(id)
            FROM tablename
            where ckdpd02date>='2018-01-1' and ckdpd02date<='2018-01-08' and pressure < 150
            GROUP BY ckdpd02date

จากตัวอย่างจะค้นข้อมูลในช่วง 7 วันที่เราต้องการโดย ซึ่งค่าความดันสูงกว่ามาตรฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น