คำสั่งขุด ETH


geth --mine --minerthreads "4" --etherbase "0x15fa4c8363cee57811bc67472e7f18a409e61bc6"
--etherbase ตามด้วยเลข address ของที่เราจะรับค่าขุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น