Continuous Integration by Paul M Duvall Ch 01

Continuous Integration by Paul M Duvall Ch 01

CI บทที่ 1

ต้องเกริ่นก่อนว่าบทความชุด CI นี้เกิดจากการที่ผมเริ่มอ่านหนังสือ Continuous Integration by Paul M Duvall จากคำแนะนำของพี่ปุ๋ย แห่ง www.somkiat.cc แล้วหนังสือมันก็เป็น ภาษาอังกฤษซึ่งสำหรับผมแล้วมันทั้งเข้าใจยากและลืมง่ายมาก ก็เลยคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคืออ่านแล้วแปลทำความเข้าใจลงบล็อกสะน่าจะดี ก็เริ่มมาเริ่มเขียนบทความสุดนี้ครับ โดยวันนี้ก็จะอ่านบทแรกจบบอกเลยก็ยังงงๆกับภาษาอยู่ แต่ก็ไงก็จะสรุปคราวๆไว้ก่อนเพื่อทบทวนแล้วพออ่านอีกสักรอบสองรอบค่อยมาแก้เมื่อเข้าใจมากขึ้นแล้ว

บทที่ 1 Getting Started เล่าถึงปัญหาการพัฒนาซอฟแวร์ที่ต้องการจะทำการรวมโค๊ดหรือ Build บ่อยๆ ซึ่งโดยปกติมันจะส่งผลให้การทำงานช้าลง CI จึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้น โดยขั้นตอนก่ีทำ CI คราวๆก็คือ

1 นักพัฒนาทำเขียนโปรแกรมแล้ว Push ขึ้นไปบน Repository Server (พวก github , gitlab หรือ bitbucket เขาว่ากันว่านักพัฒนาคนใดไม่ใช้ถือว่าบาปมาก แม้จะทำงานแค่คนเดียวทั้งโปรเจคก็เถอะนะ )

2 CI Server ทำการตรวจเช็ค Source Code บน Repository ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเริ่มทำกระบวนการต่อไปก็คือ

3 ทำการ Build ซึ่งในที่นี้รวมทั้ง การรวมโค๊ด สร้างออกมาเป็นโปรแกรม ทดสอบโค๊ด และเขียนรายงานอกการ Build ในครั้งนั้นๆออกมา

ฟีเจอร์ของ CI 

1  การรวม sourcecode
2 การรวม Database
3 การทดสอบ
4 การตรวจสอบ
5 การ Deployment
6 การสร้างเอกสารและข้อเสนอแนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น